ai换脸在线观看资源免费

ai换脸在线观看资源免费

列缺主治嗽寒痰,偏正头疼治自痊,男子五淋阴中痛,尿血精出灸便安。[5]从阳池上行手腕后二寸,两骨间陷中,外关穴也。

<目录>外科卷下\刺灸心法要诀鍉针之锐如黍粟,恐其深入伤肌肉,按脉勿陷以致气,刺之邪气使独出。结喉以下至缺盆,中长四寸。

[13]从肺俞行四椎下,去脊中二寸,正坐取之,厥阴俞穴也。[34]痰核者,脾生痰核也。

【注】[1]四肢骨肿痛,两膝痹冷,手足不遂,偏正头风,脊背、腰胯、筋骨、  头项、眉棱疼痛,手足发热麻木,夜间盗汗,及破伤游风,  脚跟肿痛,两眼赤红,伤寒阳明自汗,蒸热烘烘,皆宜刺外关穴。法宜甘草薏苡仁煎汤洗之,嚼细茶叶涂之,干则黄连膏润之;破烂甚者,宜用鹅掌皮,〔火段〕存性,研末,香油调敷,甚效。

精宫十四椎之下,各开三寸是其乡,左右穴灸七壮,夜梦遗精效非常。如外用之法,搓条作饼,随证用之。

边外相传,仅有令服马乳之法。[22]从角孙绕行耳前,起肉当耳缺处陷中,耳门穴也。

Leave a Reply